Vrigstad läkarmottagning installerar bergvärme

Vrigstad läkarmottagning installerar bergvärme

AA Kyl & Energiteknik levererar under sommaren en totallösning som ska förse fastigheten med miljövänlig värme och komfortkyla till ventilationen.

Läkarstationen öppnade 2010 efter omfattande renovering och ombyggnad.  Fastigheten som tidigare varit ett marknadshus har nu både gym samt sedan 2013 även apotek i sina lokaler.

För att kraftigt sänka sina uppvärmningskostnader och förbättra inomhusklimatet sommartid investerar man nu i en bergvärmepump som tillsammans med totalt 1km borrhål skall förse fastigheten med både värme och kyla.

2014-05-23 21:12