Vrigstad Hälsocenter tecknar serviceavtal

Vrigstad Hälsocenter tecknar serviceavtal

AA Kyl & Energiteknik gläds åt att även i fortsätttningen få förtroendet att övervaka och serva anläggningen.

 

 

Hösten 2014 installerade AA Kyl & Energiteknik en NIBE 1345 fastighetsvärmepump.  De 5 borrhålen levererar dessutom kyla till ventilationsanläggningen i fastigheten. Anläggningen övervakas via internet med NibeUplink. Detta innebär enkel driftoptimering och snabb uppföjning vid evventuella driftstörningar.

2016-02-26 12:17