Varför värmepump?

Förnyelsebar energi- bra för klimatet

 

Värmepumpen hämtar sin energi från naturen och dess energi klassas som förnyelsebar. Energi från solen lagras i berget, jorden, luften och vattnet. Det är alltså en helt naturlig energikälla som vi utnyttjar. Det blir strängare och strängare krav på vår energianvändning i byggnader. EU har slagit fast att vi ska minska den med 20% till år 2020. När det gäller uppvärmning är värmepumpar ett av de miljömässigt och driftekonomiskt absolut bästa alternativen.

Läs hela artikeln på: http://skvp.se/varmepumpar/varfor-varmepump

 

Källa: Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen

2015-02-08 16:03