Snåla inte på borrhålsdjupet

Väl tilltaget borrhål och värmepump med stor effekttäckning lönar sig i längden.

 

Detta har Signhild Gehlin som är teknisk expert på Svenskt Geoenergicentrum slagit fast i sin senaste studie. Den typiska dimensioneringsmetoden med begränsad effekttäckning och stort beroende av spetsel förefaller motiverad för den med begränsad investeringsmöjlighet. Men ur ett livscykelkostnadsperspektiv är en större värmepump, ett djupt borrhål som minimerar behovet av tillskottsel och därmed avsevärd minskad elänvändning att föredra.

Läs hela studien i senaste numret av Svensk Geoenergi

2014-05-11 13:13