Rörvik timber - stort focus på miljön

Inom Bolaget skall omsorgen om miljön genomsyra all verksamhet och prägla det dagliga arbetet. 

"Genom att teckna serviceavtal med AA Kyl & Energitknik AB säkerställer de som operatör av en kylanläggning att lagar och regler uppfylls, dessutom minskar risken för akuta driftstörningar genom regelbunden service och tillsyn".

 

 

Läs mer på:http: www.rtimber.se

 

2014-02-21 11:55