Kvalitets- och miljöpolicy

 

Vi ska:

  • erbjuda våra kunder energieffektiva produkter och lösningar.
  • alltid överträffa kundens förväntningar.
  • leverera produkter/lösningar med minsta möjliga miljöpåverkan till konkurrenskraftiga priser.
  • aktivt arbeta för att minimera risken för skada på personal, miljö, och utrustning.
  • fortlöpande utveckla och utbilda medarbetarna.
  • alltid sträva efter att förbättra vårt arbete.